Đánh giá tài sản

Navigation

 

Đánh giá tài sản, thiết bị

  • Chuyên mục: Dịch vụ
  •   Viết bởi Super User
  • Dựa vào chính sách giá cả hiện hành, định giá công trình hay từng bộ phận công trình, giúp chủ đầu tư thanh quyết toán trong xây dựng hoặc định giá góp vốn đầu tư, liên doanh, v.v...
Top of Page
Joomla extensions by ZooTemplate.com