Lập Dự án đầu tư

Navigation

 

Lập Dự án đầu tư xây dựng công trình

 • Chuyên mục: Dịch vụ
 •   Viết bởi Super User
 • Lập báo cáo đầu tư xây dựng công trình (báo cáo nghiên cứu tiền khả thi)
 • Lập dự án đầu tư xây dựng công trình (báo cáo nghiên cứu khả thi) đối với các dự án nhóm A, B, C, bao gồm các công việc:
  • Lập thuyết minh dự án đầu tư.
  • Thiết kế cơ sở trên cơ sở phương án thiết kế được lựa chọn.
 • Lập báo cáo kinh tế  - kỹ thuật xây dựng công trình đối với các dạng công trình:
  • Công trình xây dựng cho mục đích tôn giáo;
  • Các công trình xây dựng mới, cải tạo, sửa chữa, nâng cấp có tổng mức đầu tư dưới 15 tỷ đồng (không bao gồm tiền sử dụng đất), phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch ngành, quy hoạch xây dựng, trừ trường hợp quyết định đầu tư thấy cần thiết và yêu cầu phải lập dự án đầu tư xây dựng công trình.
Top of Page
Joomla extensions by ZooTemplate.com