Thẩm tra dự án đầu tư

Navigation

 

Thẩm tra dự án đầu tư, Thiết kế, Dự toán và tổng dự toán

 • Chuyên mục: Dịch vụ
 •   Viết bởi Super User
 • Thẩm tra dự án đầu tư xây dựng công trình (theo điều 10, Điều 11 – Nghị định 12/2009/NĐ- CP, ngày 12/02/2009 của Chính phủ) bao gồm:
  • Lập quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị cho các khu chức năng trong đô thị và các khu công nghiệp, khu công nghệ cao, khu chế xuất, khu bảo tồn, di sản văn hóa, khu du lịch, nghỉ mát hoặc các khu khác đã được xác định; cải tạo chỉnh trang các khu hiện trạng của đô thị.
  • Lập quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị cho các khu chức năng trong đô thị và các khu công nghiệp, khu công nghệ cao, khu chế xuất, khu bảo tồn, di sản văn hóa, khu du lịch, nghỉ mát hoặc các khu khác đã được xác định; cải tạo chỉnh trang các khu hiện trạng của đô thị.
 • Thẩm tra thiết kế xây dựng công trình bao gồm các công việc:
  • Kiểm tra sự phù hợp với các bước thiết kế đã được phê duyệt;
  • Sự tuân thủ các tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng;
  • Đánh giá mức độ an toàn công trình, sự hợp lý của việc lựa chọn dây chuyền công nghệ và các thiết bị đã chọn (nếu có);
  • Bảo vệ môi trường, phòng chống cháy nổ, v.v...
 • Thẩm tra dự toán, tổng dự toán xây dựng công trình bao gồm các công việc:
  • Sự phù hợp giữa khối lượng thiết kế và khối lượng dự toán;
  • Tính đúng đắn của việc áp dụng các định mức kinh tế - kỹ thuật;
  • Định mức chi phí, đơn giá, các chế độ chính sách có liên quan và các khoản mục chi phí trong dự toán theo quy định, v.v...
Top of Page
Joomla extensions by ZooTemplate.com