Thiết kế quy hoạch

Navigation

 

Thiết kế quy hoạch

KHU DU LỊCH NGHỈ DƯỠNG HỒNG HÀ

KHU DU LỊCH NGHỈ DƯỠNG HỒNG HÀ

Địa điểm : XÃ CAM HẢI ĐÔNG, HUYỆN CAM LÂM, TỈNH KHÁNH HÒA

Chủ đầu tư : Công ty TNHH Hồng Hà Cam Ranh

Quy mô sử dụng đất : 10.6 ha

Giai đoạn thực hiện : Tư vấn lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 ( điều chỉnh )

Năm thực hiện : 2017

Xem tiếp...

KHU ĐÔ THỊ THÁI THÔNG

KHU ĐÔ THỊ THÁI THÔNG

Địa điểm : THÔN THÁI THÔNG - XÃ VĨNH THÁI -  THÀNH PHỐ NHA TRANG – TỈNH KHÁNH HÒA

Chủ đầu tư : Công ty TNHH bất động sản 189

Quy mô sử dụng đất : 30.92 ha

Giai đoạn thực hiện : Tư vấn lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500

Năm thực hiện : 2017

Xem tiếp...

KHU SINH THÁI TÂM LINH CỬU LONG SƠN TỰ

KHU SINH THÁI TÂM LINH CỬU LONG SƠN TỰ

Địa điểm : XÃ VĨNH THÁI THÀNH PHỐ NHA TRANG – TỈNH KHÁNH HÒA

Chủ đầu tư : Công ty TNHH Sản Xuất và Xây dựng Khánh Hòa

Quy mô sử dụng đất : 513 HA

Giai đoạn thực hiện : Tư vấn lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500

Năm thực hiện : 2017

 

Xem tiếp...

ĐIỀU CHỈNH CỤC BỘ QUY HOẠCH CHI TIẾT (TỶ LỆ 1/500) CÂU LẠC BỘ DU THUYỀN VÀ NGHỈ DƯỠNG CAM RANH

ĐIỀU CHỈNH CỤC BỘ QUY HOẠCH CHI TIẾT (TỶ LỆ 1/500) CÂU LẠC BỘ DU THUYỀN VÀ NGHỈ DƯỠNG CAM RANH

Địa điểm : KHU 7- KHU DU LỊCH BẮC BÁN ĐẢO CAM RANH –PHƯỜNG CAM NGHĨA – THÀNH PHỐ CAM RANH – TỈNH KHÁNH HÒA

Chủ đầu tư : Công ty TNHH Câu lạc bộ Du thuyền và Nghỉ dưỡng Cam Ranh 

Quy mô sử dụng đất : 479.243m2

Giai đoạn thực hiện : Tư vấn lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 ( điều chỉnh )

Năm thực hiện : 2017

Xem tiếp...

ĐIỀU CHỈNH CỤC BỘ QUY HOẠCH CHI TIẾT (TỶ LỆ 1/500) KHU DU LỊCH NGHỈ DƯỠNG TRẦN THÁI CAM RANH

ĐIỀU CHỈNH CỤC BỘ QUY HOẠCH CHI TIẾT (TỶ LỆ 1/500) KHU DU LỊCH NGHỈ DƯỠNG TRẦN THÁI CAM RANH

Địa điểm : Phường Cam Nghĩa - Tp. Cam Ranh  – Tỉnh Khánh Hòa

Chủ đầu tư : CÔNG TY CỔ PHẦN TRẦN THÁI CAM RANH

Quy mô sử dụng đất : 27.23 ha

Giai đoạn thực hiện : Tư vấn lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 ( điều chỉnh )

Năm thực hiện : 2017

 

Xem tiếp...

KHU DÂN CƯ PHÚC SINH

KHU DÂN CƯ PHÚC SINH

Địa điểm : Khu Bắc Hòn Ông - Xã Phước Đồng – Tỉnh Khánh Hòa

Chủ đầu tư : Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Phúc Sinh

Quy mô sử dụng đất : 19,78 ha

Giai đoạn thực hiện : Tư vấn lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500

Năm thực hiện : 2016

Xem tiếp...
Top of Page
Joomla extensions by ZooTemplate.com