Tư vấn đấu thầu

Navigation

 

Tư vấn đấu thầu, lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng

 • Chuyên mục: Dịch vụ
 •   Viết bởi Super User
 • Lập hồ sơ mời thầu căn cứ trên:
  • Kế hoạch đấu thầu đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt;
  • Yêu cầu của chủ đầu tư;
  • Hồ sơ thiết kế (gồm: thuyết minh kỹ thuật + Bản vẽ + Dự toán chi tiết)
  • Đã được phê duyệt và các căn bản pháp lý có liên quan;
  • Điều kiện thi công công trình;
  • v.v...
 • Phân tích đánh giá hồ sơ dự thầu (sau khi có phê duyệt hồ sơ mời thầu) bao gồm các công việc:
  • Mở thầu;
  • Tổ chức chấm thầu;
  • Báo cáo đánh giá Hồ sơ dự thầu.
Top of Page
Joomla extensions by ZooTemplate.com