Phương châm và mục tiêu

Navigation

Hỗ trợ trực tuyến

 
Tư vấn 1
0972  478 000

Tư vấn 2 
0975 646 888
 
Kỹ thuật 1
0982 010 000

 

Phương châm và mục tiêu

3.1. Phương châm

Trong những năm hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam đã đúc kết phương châm hoạt động của toàn công ty và cũng như của mỗi cá nhân với 6 điều - 24 chữ:

 1. 1.      Kỹ thuật cá nhân - Từng cá nhân trong công ty phải luôn trau dồi rèn luyện bản thân cả đức lẫn tài.
 2. 2.      Phối hợp hiệp đồng - Luôn đề cao tinh thần làm việc theo nhóm, biết phối hợp tốt với nhau thành một tập thể vững mạnh và đạt hiệu quả công việc cao nhất.
 3. 3.      Ưu tiên chất lượng - Chất lượng luôn là ưu tiên hàng đầu, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam có thể đánh đổi thời gian, công sức và tiền bạc với mục tiêu đạt chất lượng cao nhất!
 4. 4.      Tư duy đổi mới - Luôn cải thiện cách suy nghĩ và tiếp cận vấn đề; luôn làm mới suy nghĩ; không đi theo lỗi mòn, quy củ.
 5. 5.      Tùy biến linh hoạt - Vận dụng kiến thức, kinh nghiệm của từng cá nhân và cả tập thể để một cách linh hoạt nhằm đáp ứng những đòi hỏi, yêu cầu mới từ công việc.
 6. 6.      Phát triển vững bền - Từng bước phát triển một cách vững chãi; khẳng định uy tín, chứng minh khả năng, phát triển thương hiệu

3.2. Mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu

 • Công tác đổi mới doanh nghiệp:
  • Tiếp tục thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp, xây dựng và phát triển Công ty thành Công ty mạnh, bền vững, có tốc độ tăng trưởng nhanh và có tính cạnh tranh cao.
  • Tổ chức hình thành một số công ty con kinh doanh trong các lĩnh vực: Kinh doanh nhà ở, xây dựng dân dụng và công trình giao thông…
  • Liên doanh liên kết với các công ty trong và ngoài nước để tạo thêm sức mạnh trong SXKD.
 • Công tác đầu tư:
  • Tiếp tục đầu tư phát triển trong các lĩnh vực sản xuất công nghiệp: Sản xuất vật liệu xây dựng, các dự án thuỷ điện vừa và nhỏ…
  • Đầu tư xây dựng các Tiểu khu đô thị, kinh doanh nhà ở, các văn phòng cho thuê…
  • Đầu tư nâng cao năng lực thiết bị thi công hiện đại, công nghệ tiên tiến nhằm đáp ứng yêu cầu SXKD phát triển với tốc độ cao, thi công các công trình có yêu cầu kỹ thuật cao.
 • Công tác quản lý:
  • Hoàn thiện cơ chế quản lý, điều hành giữa các đơn vị trong công ty và giữa công ty liên kết.
  • Tăng cường công tác hạch toán SXKD quản lý chặt chẽ các chi phí quản lý sản xuất và chi phí quản lý doanh nghiệp, đảm bảo SXKD có hiệu quả và tích luỹ vốn để phát triển.
  • Phân cấp và giao quyền chủ động cho các đơn vị trực thuộc trong quá trình SXKD, gắn trách nhiệm và quyền lợi đối với cán bộ quản lý.
 • Công tác phát triển nguồn lực:
  • Chuẩn bị đầy đủ các nguồn lực cho hoạt động SXKD của Công ty. Xây dựng và phát triển nguồn lực con người của Công ty mạnh về mọi mặt đủ về chất lượng và số lượng, có năng lực quản lý và ứng dụng công nghệ mới.
  • Tìm mọi biện pháp để huy động mọi nguồn vốn, đảm bảo đủ cho đầu tư và SXKD.
 • Các công tác khác:
  • Tăng cường xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật, áp dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ tiên tiến, hiện đại, nâng cao năng lực kinh doanh, phát triển và mở rộng liên doanh, liên kết với các đối tác trong và ngoài nước để phát triển năng lực Công ty là doanh nghiệp xây dựng mạnh với năng lực cạnh tranh cao trong nước và Quốc tế.
  • Không ngừng xây dựng và phát triển thương hiệu và uy tín của Công ty trên thị trường.
 • Thực hiện tốt mối quan hệ bình đẳng giữa Công ty với công ty liên kết, mối quan hệ giữa doanh nghiệp với CBCNV. Không ngừng nâng cao thu nhập, đời sống vật chất, văn hoá, tinh thần cho CBCNV
 • Trên cơ sở định hướng và mục tiêu phát triển SXKD  trong những năm tới cùng với các yếu tố thuận lợi và những khó khăn thách thức, Công ty cổ phần xây dựng công nghiệp và đô thị Vệt Nam sẽ phát huy cao độ kết quả đã đạt được trong những năm qua, khắc phục những yếu kém để  dần ổn định và phát triển SXKD theo định hướng của Công ty phù hợp với định hướng phát triển chung của đất nước, phấn đấu đưa Công ty hoà vào sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, đem lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho tập thể CBCNV trong toàn Công ty, góp phần xây dựng đất nước ngày càng vững mạnh và phát triển
Top of Page
Joomla extensions by ZooTemplate.com